Děti a smartphony - kdy je ten správný čas?

Smartphone je pro většinu dnešních dětí dárkem č. 1. Každý chce mít nějaký a rodiče si často neví rady, zda je vhodné jej koupit, nebo ne. Na jednu stranu může být dobrým nástrojem při učení nebo zábavě, na drPhoneuhou stranu v sobě skrývá celou řadu nebezpečí. Je tedy třeba vědět, kdy je ten správný čas.

Počáteční věk – 10 let

V posledních letech došlo k značnému posunu věku, kdy dítě dostává svůj první telefon. Dokonce lze říci, že k tomu v případě mnoha dětí dochází už v 10 letech. Nedávný výzkum mezi dětmi ve Španělsku ukázal, že z 10 dětí ve věku deseti let mají 3 vlastní telefon.

Jak například uvádí španělský Statistický úřad (INE), toto číslo rapidně vzroste při dosažení 12. roku. V tomto věku má vlastní mobilní telefon dokonce 70 % dětí. Mezi čtrnáctiletými je toto číslo ještě vyšší – 83 %.

Běžný věk – 12 let

Přechod z prvního stupně základní školy na druhý, tedy mezi 11. a 12. rokem, je obdobím velkého zájmu o mobilní telefony ze strany dětí, které právě vstupují do puberty. Nemít vlastní telefon může být v tomto období důvodem vyčlenění z kolektivu. Smartphony bývají základem komunikace mezi preadolescenty – nejčastěji užívanou aplikací v tomto věku bývá WhatsApp umožňující výměnu zpráv a multimediálních souborů. Bez „chytrého telefonu“ je tedy nemožné být součástí komunikace přes tuto a podobné aplikace nebo sociální sítě, což znamená stát stranou svých vrstevníků.

Rizika pro děti

Ačkoliv dvanáctileté dítě cítí sociální potřebu mít vlastní smartphone, rizika, která to s sebou přináší, by měla rodiče nutit přemýšlet o vhodnosti tohoto okamžiku. Většina dětí v tomto věku totiž neumí správně zacházet ani s obyčejným telefonem a často dochází k stále stejným problémům:

- nedostatečný odpočinek: děti nejsou schopny stanovit si jasné hranice a některé používají svůj smartphone i v noci, takže se tak připravují o hodiny spánku.

- neplnění povinností: mobilní telefon vede k rozptýlení. Dělat např. domácí úkoly a mít telefon položený vedle sebe postupně vede k zanedbávání učení i jakékoliv jiné aktivity.

- zraněná intimita: nezodpovědné používání telefonu může vést k narušení intimity dítěte (zveřejňování kompromitujících fotografií na sociálních sítích, kontakt s neznámými osobami atd.).

- nedostatečná komunikace s rodinou: telefon může znamenat efektivní způsob komunikace s lidmi, avšak nelze zapomínat, že může mít i opačný účinek. Děti, které neustále a bez omezení používají svůj smartphone (i během jídla, při rodinném setkání apod.), postupně čím dál tím méně komunikují s ostatními členy rodiny.

Doporučený věk – 14-15 let1209438_93832703

Všechny tyto důvody vedly odborníky k závěru, že v případě dětí je vhodné odsouvat pořízení mobilního telefonu, dokud to jde. Zároveň jsou toho názoru, že adekvátním věkem, od kterého je dítě připraveno užívat telefon zodpovědně, je 14 až 15 let. Dítě si už zvyklo na školní povinnosti, má svou skupinu kamarádů a dokáže se rozhodovat rozumně a zrale.

4 pravidla, která by rodiče měli vštípit svým dětem

1. Na noc telefon vypnout: Je důležité, aby se dítě naučilo, že když přijde chvíle jít spát, telefon se vypne. V noci je nutné odpočívat, zprávy a jiné záležitosti je třeba nechat na zítřek. Čekat na chvíli, kdy telefon zazvoní, v nich může vzbuzovat neklid, proto je nejlepší jej vypnout úplně.

2. Učit vlastním příkladem: Stejně tak by se ani rodiče neměli po návratu domů příliš zabývat telefonem. Už nejsou v práci, přišel okamžik být s rodinou. Dát dobrý příklad je rozhodující pro to, aby se děti naučili s telefonem správně zacházet.

3. Hlídat si soukromí: Jakmile dítě dostane telefon, musí znát vhodné způsoby, jak chránit své soukromí. Sdílet fotografie, kontakty atd. může vést k zveřejnění soukromých informací, proto je důležité umět používat smartphone zodpovědně.

4. Mobil pouze na víkend: Alespoň ze začátku se zdá být velice vhodné, aby dítě používalo smartphone jen o víkendu. Nebude jej tak rozptylovat ve chvílích učení, nebude jej obírat o potřebný spánek ani nebude na škodu komunikaci s rodiči a ostatními členy rodiny.

Patricia Núñez de Arenas