Různé druhy matek – a jaká máma jsi ty?

Být matkou je úžasné poslání, které se týká mnoha žen, jež si ho skutečně denně vychutnávají. Častokrát se ale ptají: Jak správně vychovávat a pečovat o své děti? Určitě neexistuje jeden jediný recept, správných možností je mnoho, stejně jako matek. Ty mohou být přehnaně citlivé, opatrovnické, zdravé, otravné, mohou vystupovat v roli soupeře, spojence, majitele atd.

Být matkou zahrnuje velké množství různorodých aspektů, protože jejím úkolem je1331087_59756813 starat se, učit, milovat, utěšovat, kárat, vychovávat, předávat hodnoty... Matky se zpravidla na tuto úlohu nijak nepřipravují, nenavštěvují speciální kurzy, nedělají žádné praxe, přesto však toto poslání zvládají, protože se opírají o vlastní intuici, jejich největší zbraní je bezpodmínečná a instinktivní láska.

Poznej sebe sama – jaký typ matky jsem?

Jestliže žena pozná, jakým typem matky je, otevírá se jí možnost většího sebepoznání a pochopení, bude schopna lépe rozvíjet své schopnosti a vychutnávat si své mateřství.

Kolik je na světě matek, tolik je i typů matek. Být matkou znamená vytvoření zvláštního vztahu mezi ní a dětmi, přičemž tento vztah stojí na citovém poutu založeném na instinktu nezištné lásky a projevuje se v péči o děti, jejich výchově a ochraně.

Mateřství předpokládá být neúnavnou superhrdinkou, která umí číst myšlenky, má rentgenový zrak, dokáže předcházet problémům a nacházet efektivní řešení, předvídá potřeby dětí a umí je naplnit.

Každá matka je však nejprve žena a má vlastní osobnost. A právě ta určuje, jakým typem matky žena je. Neexistuje dokonalý typ matky, neexistují lepší nebo horší typy matek, protože všechny matky jsou perfektní.

Typy matek

Když vím, jakým typem matky jsem, mohou nadále rozvíjet svoji osobnost, vychutnávat si své mateřství a být co nejlepší matkou, aniž bych propadala beznaději, když selhávám. V obecných rysech lze určit následující typy:

1 – matka kontrolorka: tyto matky jsou přesvědčeny, že aby zajistily blaho dítěte, musí mít pod kontrolou úplně všechno. Snaží se vždy a všude chránit své dítě, aby se mu nic nestalo, a chtějí za ně vše vyřešit. Tato obsese častokrát vede k úplnému vyčerpání matky i nejbližšího okolí. Taková matka se musí naučit odpočívat a upustit od neustálého dozoru nad dítětem. Je třeba mu dát prostor k vlastnímu rozvoji a naučit se mu důvěřovat.

2 – matka majitelka: tento typ je podobný tomu předcházejícímu, zásadní odlišností je však to, že takováto matka si jakoby činí nárok na své děti. Nejde zde ani tak o potřebu kontrolovat jako spíše vědět, co si myslí, co dělají, co chtějí. Tato matka chce veškerý čas dítěte pro sebe. Musí se tedy naučit nechat dítěti prostor a respektovat jeho intimitu.

3 – matka perfekcionistka: je si vědoma schopností dítěte a je na ně náležitě hrdá. Proto usiluje o jejich maximální rozvoj a klade na své dítě extrémní nároky. Na jednu stranu je samozřejmě dobré vést dítě k tomu, aby ze sebe vydalo to nejlepší a naučilo se překonávat překážky, je však třeba se při tom soustředit především na samotný proces, ne na výsledky. Tento typ matek se musí naučit respektovat názory a zájmy dítěte a nalézt rovnováhu mezi nároky a nezbytným pohodlím.

4 – matka kamarádka: snaží se v životě dítěte zaujmout roli kamarádky, spojence. Jenomže naše děti nepotřebují kamarádku, potřebují matku. Je nepochybně nezbytné být pro děti také přítelem, ale nikdy na úkor role matky.

5 – „přelaskavá“ matka: všechny matky přistupují ke svým dětem něžně a s láskou. Tak to má také být a je to potřebné pro dítě i pro matku. Může se však někdy zdát, že tím děti příliš rozmazlujeme, je tedy důležité umět rozlišit mezi mateřskou láskou a přílišnou shovívavostí nebo naopak omezováním soukromí dítěte.

Celia Rodríguez Ruiz 
specialistka v dětské psychologii