Výchova dnes

Syndrom špatné mámy

V současné společnosti získaly ženy nové role, což je jistě pozitivní, nicméně se ale také jedná o past, která nás může polapit a ze které se stěží dostaneme nedotčeny. Nároky jsou někdy příliš vysoké, a proto se dostavuje pocit, že zanedbáváme něco důležitého, že zanedbáváme vlastní děti. To je přesně to, co je známo jako syndrom špatné mámy. Společenský pokrok přinesl ženě nezbytnou změnu, její život není redukován na roli matky a ženy v domácnosti. Nyní jsou ženy mnohem více než matky, mají ...

Různé druhy matek – a jaká máma jsi ty?

Být matkou je úžasné poslání, které se týká mnoha žen, jež si ho skutečně denně vychutnávají. Častokrát se ale ptají: Jak správně vychovávat a pečovat o své děti? Určitě neexistuje jeden jediný recept, správných možností je mnoho, stejně jako matek. Ty mohou být přehnaně citlivé, opatrovnické, zdravé, otravné, mohou vystupovat v roli soupeře, spojence, majitele atd. Být matkou zahrnuje velké množství různorodých aspektů, protože jejím úkolem je starat se, učit, milovat, utěšovat, kárat, vychová...

Děti a smartphony - kdy je ten správný čas?

Smartphone je pro většinu dnešních dětí dárkem č. 1. Každý chce mít nějaký a rodiče si často neví rady, zda je vhodné jej koupit, nebo ne. Na jednu stranu může být dobrým nástrojem při učení nebo zábavě, na druhou stranu v sobě skrývá celou řadu nebezpečí. Je tedy třeba vědět, kdy je ten správný čas. Počáteční věk – 10 let V posledních letech došlo k značnému posunu věku, kdy dítě dostává svůj první telefon. Dokonce lze říci, že k tomu v případě mnoha dětí dochází už v 10 letech. Nedávný výzku...

Správná výchova k povinnostem

Spíš než vážně zdůvodňovat dítěti ve věku 8 – 12 let, proč musí plnit svou povinnost, si musí být rodiče sami jisti tím, proč stojí za to trvat na tom, aby ji splnilo. Vyžadovat splnění úkolu, pokynu nebo závazku jenom proto, že to musí udělat, postrádá smysl. Ale víme-li, proč je třeba takto naléhat, známe-li úzkou souvislost s osobní svobodou, víme-li něco o výchově vůle a výchově k zodpovědnosti, pak má opravdu smysl opakovat, „že ano, že to musí udělat".Slovo povinnost má dnes negativní kono...

Proč se starat o ctnosti

Mnoha lidem připadá slovo ctnost jako něco z moralistické literatury minulého století. A proto nemá pro život v dnešní době žádný význam. Jaká chyba! Ctnost je dobrý trvalý zvyk. Tato skutečnost činí myšlenku ctností o něco zajímavější. Existuje ale i jiná definice, která je ještě více praktická. Ctnost je ta věc, kterou rádi nacházíme u ostatních ve vztahu k nám, ale kterou je tak těžké dosáhnout ve vlastním životě. Všichni máme rádi lidi, kteří jsou vůči nám chápaví, štědří, čestní, upřímní a ...

10 nejčastějších chyb rodičů

Při výchově dětí se rodiče často musí vypořádat s nejistotou a zklamáním. Dělám to dobře? Postupuji správně? Nejsem příliš shovívavý? Psychologové a pedagogové tvrdí, že by rodičům velice pomohlo, kdyby poněkud modifikovali svá očekávání a místo cíle „dělat vše co nejlépe“ se snažili „nedělat to špatně“. A především – vyvarovat se chyb, které mohou ve výchově způsobit velké škody. Žádný učený z nebe nespadl a to platí také o rodičovství. Při snaze vychovat ze svých dětí ctnostné lidi je tedy tř...