Syndrom špatné mámy

V současné společnosti získaly ženy nové role, což je jistě pozitivní, nicméně se ale také jedná o past, která nás může polapit a ze které se stěží dostaneme nedotčeny. Nároky jsou někdy příliš vysoké, a proto se dostavuje pocit, že zanedbáváme něco důležitého, že zanedbáváme vlastní děti. To je přesně to, co je známo jako syndrom špatné mámy.

Společenský pokrok přinesl ženě nezbytnou změnu, její život není redukován na roli matky a ženy v domácnosti. Nyní jsou ženy mnohem více než matky, mají profesionální kariéru, pěstují záliby, pečují o sebe, vedou společenský život, snaží se udržet si duševní a fyzické zdraví atd. A přesně to je past, která se nazývá syndrom špatné mámy, projevující se přehnaným stresem moderní ženy, pro kterou je těžké všechno stihnout, a ještě k tomu to dělat dobře.

Role ženy: role matky a role ženy s pracovním úspěchem

Syndrom špatné mámy je stav objevující se v moderní době. Je důsledkem nového a nutného společenského postavení,Mother který žena získala. Nové role vyplývají z rovnosti ve společnosti. Nová situace ženy je dána tím, že se současně přebírají role nové a role tradiční.

Tradiční role vytváří obraz ženy, která má být dobrou a odevzdanou matkou, která se stará o růst svých dětí, je dobrou manželkou, udržuje zdravý vztah ke svému manželovi, je v domácnosti a umí vést domov efektivně a důkladně. Moderní role si nárokují ženy s úchvatnou kariérou, ženy pěstující přátelství, ženy mající čas věnovat se zálibám, jako je četba, umění atd. A vedle toho mají být stále atraktivní.

Přehnané nároky na ženy

Nároky na to být společensky úspěšnou a uznávanou ženou jsou, ve většině případů, přehnané. Žena nemůže být dokonalá při péči o děti, v práci, při vztahu s manželem, udržovat přátelství, starat se o tělo a být atraktivní, vést domácnost atd.

Ženy dnes čelí každodennímu šílenství. Mají se postarat o děti (jejich potřeby, jídlo atd.), starají se o domácnost (umývání nádobí, nákupy, úklid ...). Vedle toho mají být dobré ve své práci a najít si čas na to být občas se svými přítelkyněmi. Dále jít cvičit a udržet si emocionální sílu.

Muži se soustředí na svou práci, pomáhají při výchově dětí a vedení domácnosti, ale společensky se udržuje nepsaná idea, že jsou to ženy, kdo je odpovědný za děti a domácnost.

Jak čelit syndromu špatné mámy

Pro dnešní ženy je velmi těžké triumfovat. V současnosti není dostatečné mít čistý dům, dobře vychované děti, zdravý a pěstovaný manželský vztah. Dnes je potřeba mít pracovní úspěch, bohatý společenský život, starat se o sebe.

Všechny tyto nároky způsobují, že pro ženy je velmi těžké být dokonalá. A objevuje se pocit, že se selhává v tom nejdůležitějším - starosti a výchově dětí. Ženy se cítí být nedobrými matkami, a to je syndrom špatné mámy. Tento pocit vyvolává výchovnou reakci, kdy ženy chtějí kompenzovat svou nedostatečnost nevhodnými opatřeními: nahrazovat ztracený čas dárky, neodporovat dětem, vyhýbat se trestům, pouštět dětem televizi, aby mohly odpočívat, atd.

Rady, jak si poradit s různými rolemi a vyhnout se syndromu špatné mámy:

1. Nikdo nemůže být dokonalý, to je to první, co musíme mít na paměti. Nemůžeme dělat všechno perfektně.

2. Mateřství je důležitá role, ale není jediná. Rozdílné oblasti, které nás definují jako ženy, se neomezují pouze na mateřství, i když je jasné, že je to ta nejdůležitější oblast.

3. Je důležité naučit se dát dohromady rozdílné oblasti a dosáhnout rovnováhy, která nás činí šťastnými.

4. Děti nepotřebují dokonalé matky, ale dobré matky. Děti potřebují šťastnou a spokojenou mámu, a ne mámu, která se o ně neustále stará.

5. Ochraňuj své děti pravidly, která jsou jim vodítkem. Děti nepotřebují, abys pro ně všechno dělala, ale potřebují pravidla, hodnoty a lásku.

6. Věnuj jim čas kvalitně. Není důležité věnovat dětem velkou část času, protože důležitější je kvalita.

7. Respektuj svůj čas a nauč je, aby jej také respektovaly. Je důležité vymezit si prostor pro sebe, respektovat jej a naučit děti, aby jej také respektovaly.